EASY Skilt og Reklame

Turstier og infotavler

Hovedside
Om oss

Innendørs skilt
Utendørs skilt
Turstier og infotavler
Håndfreste treskilt

Vista skiltsystemer
Vindusdekor
Bildekor
Rollup/Bannerstativ
Messevegger
Pyloner
Gatebukker
Digitalprint
Bilder/Rammer
Andre produkter
Kontakt oss

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Som en rettesnor til våre skilt og informasjonstavler så forholder vi oss til den nasjonale standarden som er utarbeidet av Innovasjon Norge, Innovativ Norge og Den Norske Turistforening med flere.

Hvorfor vi trenger en standard på vår skilting er å tilrettelegge for gode naturopplevelser for våre brukergrupper. Fargekoder og skilt vil kunne informere om en eventuell risiko forbundet med bruk av visse stier/løyper. Det er viktig at systemet for skilting og gradering av turløyper er viktig. Det vil hjelpe brukerne å velge hensiktsmessige turer ut fra egne forutsetninger.

Vi bruker piktogram med 4 ulike farger og symbol som vi freser inn i skiltene. Vi kan også gjøre dette mulig på aluminiumsskilt. Godt planleggingsverktøy sikrer et nettverk av varierte stier og turløyper som et ledd i å styrke attraktiviteten til en destinasjon eller et naturområde. Våre fargekoder betegner Enkel, Middels, Krevende og Ekspert.

 

Informasjonstavler ved oppstart, ved parkeringsplasser etc. bør inneholde kartutsnitt av området med inntegnet stier/løyper, vanskelighetsgrad, bilder, historikk eller det oppdragsgiver mener er relevant for området. Underveis bør det også være små tavler med forklarende tekst, bilde for å gjøre turen informativ og mer spennende for turgåeren.

Vi leverer også ferdig omramming  hvis det er ønskelig.

Telefon: 74 82 18 33  Mobil: 900 14 982          Copyright © 2007 EASY Skilt og Reklame          www.easy-skilt.no          E-post: post@easy-skilt.no